ETAP 3


Po wyborze projektu typowego i podpisaniu umowy przystępujemy do pracy:

1. Wspólnie z Tobą ustalamy projekt zagospodarowania działki (położenie domu, wjazd, itp.)
3. Projektujemy przyłącza i uzgadniamy je na ZUDP (obowiązkowo);
4. Dokonujemy adaptacji projektu typowego (wprowadzamy ustalone z Tobą zmiany w projekcie);
5. Uzgadniamy projekt u zarządców sieci (prąd, woda, kanalizacja, gaz);
6. Jeżeli zachodzi taka potrzeba przeprowadzamy procedurę związaną z wyłączeniem z produkcji rolnej;
5. Przygotowujemy pełną dokumentację do złożenia w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta do uzyskania pozwolenia na budowę;