ETAP 5


Jeśli chcesz poprowadzimy Twoją inwestycję jako generalny wykonawca w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zaletami takiego rozwiązania są przede wszystkim określone z góry koszty budowy oraz duża oszczędność czasu. Podpisujemy umowę, projektujemy i budujemy dla Ciebie Twój dom, po ustalonej w umowie cenie, zaś Ty sprawujesz kontrolę inwestorską. Kiedy już wybudujesz swój dom przeprowadzimy procedurę jego odbioru.

Dla budujących swój dom w systemie gospodarczym proponujemy usługi kierownika budowy, a także opracowanie świadectwa energetycznego ze zniżką dla klientów, którzy wykonali u nas projekt domu.