Realizacje


Adaptacje projektów Orlik 2012 (wraz z projektem przyłączy wod.-kan., elektrycznych, teletechnicznych, projektem oświetlenia i drenażu boisk oraz badaniem geologicznym terenu pod inwestycję):
 • Gmina Wierzbica;
 • Gmina Żmudź;
 • Miasto Zamość;
 • Miasto Rejowiec Fabryczny;
 • Gmina Zamość – miejscowość Żdanów;
 • Gmina Jabłoń;
 • Gmina Hanna;
 • Gmina Kraśniczyn – miejscowość Surhów;
 • Gmina Głusk – miejscowość Dominów;
 • Gmina Wysokie;
 • Gmina Milejów;
 • Gmina Dorohusk;
 • Gmina Józefów;
 • Miasto Krasnobród.